• 1 - 2 - alapitvany.jpg
 • 2 - 1 - ISKOLA1981ben.jpg
 • 2 - 2 - alapitvany.jpg
 • 3 - 1 - suli_web.jpg
 • 3 - 2 - alapitvany.jpg
 • 4 - 1 - uamk_web.jpg
 • 4 - 2 - alapitvany.jpg
 • 5 - 1 - uamk2_web.jpg
TÁMOP 3.1.4/2008 2012/2013 tanévi projektterv
 • Kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptálása az alábbiaknak megfelelően:
  • Szövegértés – szövegalkotás 1/f, 4/a, 4/f, továbbá a 8/b, 8/f osztályokban, a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében. 
  • Matematika a 2/f, 4/b, továbbá a 6/f, 8/a osztályokban. 
  • Angol idegen nyelv a 4/a, 4/f, 7/a, 7/f, évfolyam alap és emeltszintű tanulócsoportjaiban 
  • Életpálya-építés a 1/a osztályban, a környezetismeret tantárgy keretében.
 • Helyismereti moduláris oktatási programcsomag alkalmazása a helyi tantervben meghatározott tantárgyi keretben, témában és óraszámban. 
 • Műveltségterület bontás nélküli oktatásának megvalósítása az 5.-6. évfolyamokon a „Természetismeret” tantárgy keretében. 
 • Angol nyelvi projekthét az intézmény 4.a,b,f és az 5. a,b,f alap és emeltszintű tanulócsoportjaiban. Továbbá, erdei iskolai projekthét a telephely 6. illetve 8. évfolyamos osztályközösségeiben (pályázati forrás biztosítása esetén), ennek hiányában „Ökológiai programhét” a jelzett közösségek részvételével. 
 • Egészségvédelem 3 hetes projekt az intézmény 8.a,b, f osztályközösségeinek részvételével. Továbbá a telephelyen a Gaia projekt a 5.f osztály közreműködésével. 
 • Átvett jó gyakorlatok alkalmazása: 
  • Ökoiskola gyakorlata 
  • Projektek az angol nyelvoktatásban. 
  • Laptop program
 • A székhelyen, illetve telephelyen kidolgozott innovációk további gyakorlati alkalmazása, a referencia iskolai pályázat keretében történő publikálása, ajánlása. 
  • Pályaválasztás 
  • Erdei iskola 
  • Óvoda – iskola átmenet 
  • Romahét 
  • Helyismeret oktatási programcsomag 
  • Kosársuli program 
  • Angol emeltszintű kompetencia alapú oktatási programcsomag 
  • Infotár (Internetes informatika tantárgyi tartalomszolgáltatás) 
  • A diákönkormányzat szerepe az aktív állampolgárrá nevelésben 
 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációjába bevont 14 tanulócsoportban, az implementációban érintett tantárgyak esetében, 25%-ot meghaladó mértékben az IKT eszközök alkalmazása a tanítási órán. 
 • A fenntartási időszak teljes időtartalmában a nyilvánosságot az intézményi honlap segítségével biztosítjuk. 
 • Az elvégzett munka dokumentálása a 2009/2010 tanévben kialakított, illetve időközben bővített rendszer szerint történik!
 • Az igazgató felügyelete mellett, a fenti feladatok tervezéséért, szervezéséért, irányításáért mindkét feladatellátási helyen a szakmai vezető, a végrehajtásáért a feladatban érintett pedagógus felelős. 
UA-78951040-1