• 1 - 2 - alapitvany.jpg
 • 2 - 1 - ISKOLA1981ben.jpg
 • 2 - 2 - alapitvany.jpg
 • 3 - 1 - suli_web.jpg
 • 3 - 2 - alapitvany.jpg
 • 4 - 1 - uamk_web.jpg
 • 4 - 2 - alapitvany.jpg
 • 5 - 1 - uamk2_web.jpg

TÁMOP 3.1.7 11/2 

A projekt címe: A „Megismerés és terjesztés - Önfejlesztő gyakorlatok az Újvárosi Általános Iskolában” 
A projekt kezdete: 2012. 08.15. 
Zárásának határideje: 2013.04.15. 
A támogatás összege 3.000.000 Ft, támogatási aránya 100%. 
A projekt célja: 
 • Rendszeresen és folyamatosan, differenciált kínálatot szolgáltasson a hálózati tanulás folyamataihoz az őt megkereső intézmények számára, az intézményi fejlesztési terv alapján 
 • A horizontális tanulás érdekében külső és belső szakmai műhelymunkákat szervez 
 • Ösztönzi a pedagógusok együttműködését 
 • A mentortanárok tapasztalatait adja át 
 • Jó gyakorlatokat kínál fel 
 • Folyamatos és naprakész információt adjunk a projekt szakmai megvalósulásáról, programjairól és tapasztalatairól a kistérség ill. az Educatio számára. 

Tájékoztatási kötelezettségek: 

 •  „C” típusú hirdetőtábla 
 • Sajtóközlemény 
 • Fotódokumentáció, térképtér 
 • „D” tábla elhelyezése a projekt fenntartása során 

Referencia területek: 

 • A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogó, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely 
 • Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő 
 • „Befogadó pedagógiai gyakorlat/Integrációs pedagógiai program alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely”

Képzések:

Képzés megnevezése Létszám (fő) Képzés óraszáma
1. A referenciaintézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása 1 fő 15
2. Felkészítés a mentorálás mesterségére 4 fő 30
3. Hálózati együttműködések, kapcsolatok 1 fő 15
4. PR-tevékenység és célirányos kommunikáció 1 fő 15
5. A Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely unkció vállalására 2 fő 8

6. B Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése

2 fő 60
 
Szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele 
 
Belső szakmai fejlesztési tevékenység: 
 • Referencia-intézményként való működési rendjének, belső szabályainak kidolgozása
 • Belső nevelőtestületi- munkaközösségi –szakmai műhelymunkában való részvétel
 • Eljárásrendek, szakmai dokumentációk kidolgozása jó gyakorlatok átadására és e folyamat minőségbiztosítására.

Fenntartási kötelezettségek: 

 • A projekt szakmai eredményeinek fenntartási kötelezettsége 5 év, melynek keretében a pályázatban vállalt zolgáltatásokat (konzultációk, mentorálás, felkészítések, képzések) a továbbiakban is biztosítjuk.
 • A honlapon rendszeres információkat küldünk.
 • Évente beszámolót készítünk (PEJ) 
 • Együttműködési megállapodást kötünk, a regionális hálózatkoordinációs központtal.
 • A dokumentáció megőrzése 2020. dec.31-ig. 

 

 
UA-78951040-1